"งดรับโครงการวิจัย"

เวลา 13:44:30 น., 29/05/2023

"งดรับโครงการวิจัย" 
ที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ในระหว่างวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2566 เพื่อดำเนินการย้ายสำนักงานไปอยู่ที่วิทยาเขตทุ่งกะโล่
จึงเรียนมาโปรดทราบ