การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567

เวลา 15:04:00 น., 24/01/2024

ตารางการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ประจำปี 2567 - 1